Wie zijn wij?

TWC Asten is een actieve vereniging met wegfietsers en MTB-ers.

Veel TWC leden fietsen gedurende de zomerperiode verschillende trainingstochten die op verschillende momenten in de week georganiseerd worden.

Vaste momenten om deel te nemen aan deze trainingstochten zijn de zondagmorgen, dinsdagmiddag en dinsdagavond, maar ook de donderdagmiddag en -avond als de zaterdag worden gebruikt door verschillende leden om lekker actief een route te fietsen. Alle tochten staan open voor dames en heren, zolang ze zich aan de richtsnelheden houden.

Daarnaast gaan het hele jaar door onze MTB-ers tochten fietsen in de regio of door de bossen van Asten en directe omgeving. Maar ook tochten iets verder van huis zitten er steevast gedurende het jaar enkele in.

Verder worden er door onze vereniging gedurende het jaar diverse activiteiten georganiseerd zoals toertochten op de weg als in het veld, een fietsdriedaagse, CrazyBike Ride, NightBike, Klaver van Brabant, familieactiviteiten, clubkampioenschappen, jaarvergadering en een druk bezochte gezellige feestavond. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de  Nederlands kampioenschap toerfietsen.

Door de openheid van onze vereniging en gastvrijheid van de verscheidende groepen zal een ieder zich snel thuis voelen.

Indien je door de week wilt gaan fietsen, er zijn binnen TWC diverse groepjes van uiteenlopend niveau die regelmatig op pad gaan. Ook daar kun je je bij aansluiten.

Mocht je zelf iets willen organiseren of je zoekt medestanders om ergens anders een tocht te gaan fietsen, dan kun je dat kenbaar maken via het gastenboek op onze website of middels een stukje in ons clubblad “Den Tube” . Je ziet, voldoende gelegenheid om je hobby bij onze club uit te kunnen oefenen.
Als lid van TWC Asten heb je veel voordelen.  Ze staan vermeld op de website en verder krijg je minimaal 1 Euro korting op het startgeld bij veel tochten. Belangrijk is ook de verzekering die door onze overkoepelende organisatie, N.T.F.U., is inbegrepen in het lidmaatschap. Deze keert een schadevergoeding uit bij ongeval met de fiets en dekt schade aan fiets en kleding. Voor meer informatie zie www.ntfu.nl:  item producten.
Je hebt de contributie binnen de kortste keren terugverdiend

Daarnaast proberen we als club ook aandacht te geven aan de leuke en minder leuke zaken in de privé sfeer van onze leden, mits we hiervan op de hoogte zijn. Kortom een betrokken club waar een ieder zich thuis voelt en waar het een gezellig samenzijn is.

De voorzitter
Jos Moors.

TWC Asten stelt zich voor.

In de volgende hoofdstukken gaan we naast wat algemene informatie in het kort diverse activiteiten van onze club voorstellen.
Daarna is er een hoofdstuk over veilig rijden in een groep en als laatste staat het huidhoudelijke reglement van de vereniging.
Verreweg de meeste van de genoemde activiteiten starten bij clublokaal Café Zaal Jan van Hoek.
Naast de genoemde verenigingstochten organiseren we ook openbare tochten. Dit programma staat vermeld op onze site onder het kopje “TWC tochten”. Hierop is ook de meeste informatie over de club te lezen.

Communicatie.communicatie

Binnen onze vereniging kennen we diverse vormen van communicatie, te weten:

  • Onze website twcasten.nl
  • Ons clubblad “Den Tube” welke 6 keer per jaar verschijnt op het einde van de even maanden.
  • Een gastenboek waar mensen een bericht op achter kunnen laten.

De clubkampioenschappen.

Elk jaar houden we de clubkampioenschappen, waarbij een tocht (met onbekende afstand) moet worden gereden met een gemiddelde, dat iedereen voor zichzelf van tevoren op moet geven. Er mogen geen hulpmiddelen (fietstellers, gps, horloges etc) gebruikt worden. Er zijn kampioenschappen voor de dames, heren en MTB-ers